www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 34 ปี
 ส่วนสูง :   181 Cm. น้ำหนัก 80 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  กำลังศึกษาอยู่
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :  การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  4.00
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีการอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.38
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  11 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2556 ถึง พฤศจิกายน 2560
 บริษัท :  โกร็บฮอลส์ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  269 หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ติดต่อ จัดหา จัดซือวัตถุดิบจาก ผู้ขาย ตรวจประเมินผู้ขาย ตามนโยบายของบริษัท
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2549 ถึง มิถุนายน 2556
 บริษัท :  โอคินอสฟู้ด จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  85 หมู่ 4 ตำบล นาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 ตำแหน่ง :  Operation Supervisor
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  วางแผนการผลิต ติดต่อประสานงาน Supplier ทดลอง บรรจุภัณฑ์ ส่วนผสม ใหม่
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2557 ถึง กันยายน 2557
 สถาบัน :   QA Solution Co.,ltd
 หลักสูตร :   ระบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2555 ถึง มิถุนายน 2555
 สถาบัน :  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตื
 หลักสูตร :  การเพิ่มผลผลิตในงานโรงงานอุสาหกรรมอาหาร
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  เล่นกีดาร์ ร้องเพลง
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :   ประสิทธิผลโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 พ.ย. 2560 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com