www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 23 ปี
 ส่วนสูง :   165 Cm. น้ำหนัก 53 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  R&D,QA,QC Lab
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2016
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.05
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
 วุฒิการศึกษา :  มัยธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :  วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.65
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561
 บริษัท :  อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  206/63 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดแปรรูป
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560
 บริษัท :  บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  50 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16-2 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน QA,QC
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต ศึกษาและทวนสอบจุด CCP ในกระบวนการผลิต
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2560 ถึง กันยายน
 สถาบัน :   บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
 หลักสูตร :   อบรมพนักงานประจำปี
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2560 ถึง ตุลาคม 2560
 สถาบัน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตพิมุข
 หลักสูตร :  การอบรมฮาลาล
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  25  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ทำวิทยานิพนธ์ สกัดเชื้อรา Monascus จากข้าวแดงอังคัก
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 31 ม.ค. 2561 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com