www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   ไทย
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 32 ปี
 ส่วนสูง :   168 Cm. น้ำหนัก 55 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Retort Supervisors
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  กำลังศึกษาอยู่
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.03
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
 วุฒิการศึกษา :  ม. 6
 สาขาวิชา :  วิทย์- คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.23
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
 บริษัท :  โบนิฟู๊ด จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  79/63 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
 ตำแหน่ง :  Production, QC
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  บริษัท โบนิฟู๊ด จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหารประเภทน้ำซุปปลาทะเลบรรจุในขวดแก้ว จัดเป็นประเภทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Retort
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2557 ถึง มิถุนายน 2559
 บริษัท :  นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  104/1 ม.19 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 ตำแหน่ง :  Incoming QA
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  

เป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ฟิล์ม) และวัตถุดิบอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและ Spec การรับเข้า เช่น

      ค่า Thickness , ค่า COF , ค่า tensile , ค่า

 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2562 ถึง มีนาคม 2562
 สถาบัน :   สถาบันอาหาร
 หลักสูตร :   ผู้ควบคุมการผลิต Retort Supervisors
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2562
 สถาบัน :  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 หลักสูตร :  ผู้บฎิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าชปิโตรเลียมเหลว
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดีมาก
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  สามารถลงระบบปฎิบัติการ หรือ Windows และโปรแกรมต่างๆได้ดี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  เป็นผู้จัดทำระบบ GMP HACCP ของโรงงาน เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 18 ม.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com