www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 22 ปี
 ส่วนสูง :   150 Cm. น้ำหนัก 40 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  QC/QA/RD/เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2563
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.25
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมปลาย
 สาขาวิชา :  วิทย์-คณิตศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.13
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562
 บริษัท :  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 ที่อยู่บริษัท :  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
 ตำแหน่ง :  QA/QC/R&D
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบผักผลไม้สารเคมีปนเปื้อนในผักและสารที่อยู่ในเนื้อสัตว์ หมูไก่ และอาหารทะเล ก่อนนำเข้ากระบวนการผลิตในขั้นตอนรับวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำผึ้งแท้สวนจิตรลดา ตรวจคุณภาพทางกายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี และตรวจสอบคุณภาพของโรงงานนมผง ตรวจสอ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2562 ถึง
 สถาบัน :   Quality up
 หลักสูตร :   GMP HACCP
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เป็นมิตร ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นผู้นำและผู้ฟังค่อนข้างดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  โครงงานวิจัยเรื่องจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตของโปรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้มและความคงตัวในผลิตภัณฑ์อาหาร
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 16 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com