www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   คริสต์
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 22 ปี
 ส่วนสูง :   165 Cm. น้ำหนัก 85 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่/Supervisor
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2563
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.03
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมปลาย
 สาขาวิชา :  วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.11
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2562
 บริษัท :  บริษัทอุตสาหกรรมทวีวงษ์จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  206/63 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ฝึกงานในแผนก QC/QA/Production
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563
 สถาบัน :   DEPA & FoSTAT
 หลักสูตร :   Good Manufacturing Practice (GMP)
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  จุลนิพนธ์วิทยาในเรื่องการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองแปรรูป และเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในรายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ "ไอศกรีมกะทิทับทิมกรอบแบบแท่งแช่เย็น" โดยไอศกรีมกะทิที่พัฒนานั้นมีเนื้อที่เนียนและละลายช้า ที่สำคัญตัวทับทิมกรอบมีแป้งที่เหนียวนุ่มไม่แข็ง ตัวแห้วมีกลิ่นของควันเทียนอ่อนๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับประทานได้ง่ายกว่าทับทิมกรอบแบบปกติ
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 19 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : 19 ก.ค. 2563
 
www.jobfoodthailand.com