www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 22 ปี
 ส่วนสูง :   183 Cm. น้ำหนัก 67 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต,QA,RD
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2562
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วุฒิการศึกษา :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิศวกรรมอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.72
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :  วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.40
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562
 บริษัท :  จิกะจูล
 ที่อยู่บริษัท :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุง
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -จัดทำตารางปรับค่า OTTV RTTV LPD เพื่อนำมาตรวจสอบและดูแนวโน้มของพลังงานรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลใช้ในอาคารประหยัดพลังงาน -จัดทำเอกสารและรวมเล่มสำหรับผู้เข้าอบรม BEC -รวมรวมและจัดทำฐานข้อมุลแอร์ที่มี BTU/hr สูงกว่า 40944 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สำหรับ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2562
 สถาบัน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หลักสูตร :   Khae Saad Food Guard Project
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ไม่ได้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  27  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  สามารถใช้โปรแกรม SPSS, Minitab, Solidwork, Microsoft Office ได้
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  โปรเจคก่อนจบการศึกษา หัวข้อ การละลายปลากะพงแช่เยือกแข็งด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค ค่าย Ecamp ค่ายพัฒนาความรู้ด้านอิเล็คทรอนิค สำหรับเด็กตั้งแต่ระดับประถมปลายจนถึงมัธยมต้น กิจกรรมมีทั้งหมด 5 วัน จัดเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับอิเล็คทรอนิคทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และ การสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย โดยได้ทำหน้าที่ในฝ่าย สวัสดิการ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ประสานงานกับฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการได้อย่างราบรื่น และยังทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวงสันทนาการและดำเนินการตามตารางกิจกรรม
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 22 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com