www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 30 ปี
 ส่วนสูง :   164 Cm. น้ำหนัก 50 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ( Laboratory service)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  นักวิทยาศาสตร์
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  กำลังศึกษาอยู่
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วุฒิการศึกษา :  วท.ม.
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.74
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒิการศึกษา :  วท.บ.
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีชีวภาพ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.96
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  47 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2519 ถึง มีนาคม 2565
 บริษัท :  บุญ คอร์ปอเรชัน จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  246/1 หมู่ที่ 4 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
 ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟลเวอร์ในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อค้นคว้านวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Flavor innovation) 2.จัดทำสูตร และ กำหนด specification ของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย(finished product) 3. ทำเอกสาร GHP/HACCP/FSSC22000
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558
 บริษัท :  เอส.อี.แล็บ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  4/238 หมู่บ้านปริญลักษณ์ เพชรเกษม69 เขตหนองแขม เเขวงหนอแขม กรุงเทพฯ 02-4043276
 ตำแหน่ง :  Product specialist
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ให้ความรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ทีมงานในหน่วยงานต่างๆของลูกค้า
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2559
 สถาบัน :   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 หลักสูตร :   การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2553 ถึง พฤศจิกายน 2553
 สถาบัน :  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล
 หลักสูตร :  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (MU labpass)
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  22  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ปี 2557- โครงการพิเศษร่วมระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ในหัวข้อ “การวิเคราะห์หาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Quantitative analysis of curcuminoids in food supplement product)” ปี 2561- นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่56 ในหัวข้อ ผลของระดับการขัดสีต่อสารให้กลิ่นในข้าวหุงสุกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Effect of Degrees of Milling on Aroma Compounds in Cooked Rice (Khao Dawk Mali 105)) - วิเคราะห์สารระเหยในเครื่องปรุงรสของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่อง Gas Chromatography–Time-of-Flight-Mass spectrophotometer(GC-TOFMS) - เป็นผู้ทดสอบในการวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นในทูน่ากระป๋อง ด้วยเครื่อง Gas Chromatography - Olfactrometer (GC - O) - เป็นผู้ทดสอบในการวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นในผักพื้นบ้าน ด้วยเครื่อง Gas Chromatography-Olfactometer (G-O) - ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการ The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ Volatile Aroma Compounds in Jasmine Rice as Affected by Degrees of Milling. ปี 2562- ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เรื่อง คุณภาพด้านกลิ่นของข้าวหอม มะลิที่มีผลจากการขัดสี (Aroma Quality of Jasmine Rice Affected by Milling)
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 14 มี.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com